Logopedia i Glottodydaktyka
Glottodydaktyka jest metodą opracowaną przez prof. Bronisława Rocławskiego. Jej przedmiotem jest językowa edukacja mająca na celu ułatwienie dzieciom nauki wymowy, czytania ze zrozumieniem i pisania. Bazuje na ćwiczeniu syntezy i analizy fonemowej oraz na wspomagających ćwiczeniach oddechowych (dmuchanie) i usprawniających narządy mowy (emisja su).Nauczyciele naszego przedszkola posiadają licencję oraz odbyli niezbędne szkolenie umożliwiające profesjonalne korzystanie z programu.Celem glottodydaktyki jest rozwój językowy dzieci w zakresie wymowy, czytania i pisania.

Wymowa – Dzieci uczą się świadomie wymawiać wyrazy i dzielić je na głoski. Uczą się również odróżniać głoski trwałe od nietrwałych, dźwięczne od bezdźwięcznych. Poznają postać foniczną wyrazów.

Czytanie – Nauce czytania pomagają klocki Logo. Dzieci najpierw się nimi bawią. Budują z nich różne konstrukcje. Następnie uczą się porządkować je alfabetyczne. Dzięki ćwiczeniom z klockami Logo wiedzą z ilu i z jakich liter składa się alfabet. Uczą się czytania poprzez „ślizganie się” po literkach.

Pisanie – Najpierw dzieci ćwiczą sprawność rąk. Uczą się stopniowo kształtów i kreślenia liter oraz ich łączenia. W nauce zapisywania liter podstawowych i nie podstawowych wykorzystują słownik ortograficzno-ortofoniczny i dywanik glottodydaktyczny .

Mowa i Myślenie
Mowa i myślenie – opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki i pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, zaszczepiające w nich patriotyzm, ukazujące tradycje, święta i kulturę różnych krajów. Nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, nauka logicznego myślenia oraz kształtowanie pozytywnych postaw i wartości.

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza – sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, obserwowanie zmian w przyrodzie.

Pedagogika Zabawy
Pedagogika zabawy nie jest odrębną dziedziną naukową, lecz metodyką działań pedagogicznych mających na celu sprzyjanie twórczemu rozwojowi dzieci. Jest ona oparta na założeniach psychologii humanistycznej. Nurt ten zakłada, że człowiek ze swej natury jest zdolny do wzrostu i rozwoju oraz posiada wrodzoną zdolność uczenia się, która w dzieciństwie jest związana z ciekawością świata, radością odkrywania rzeczywistości poprzez zabawę. Zabawa oznacza przyjemność, śmiech, radość. Zadania i gry w formie zabawy sprawiają, że nauka kojarzy się dziecku z czymś przyjemnym.

Rozwój Percepcji Wzrokowej
Rozwój percepcji wzrokowej Frostig i Horne – zadania kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych. Program rozwijający percepcję wzrokową to zestawy ćwiczeń i zadań o różnym stopniu trudności. Stymuluje on poszczególne sfery percepcji wzrokowej na określonych poziomach: podstawowym, średnim i wyższym.

Zakres ćwiczeń programu „Wzory i obrazki” obejmuje trening usprawniający koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzeganie figury i tła, stałość spostrzegania, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych.

Dziecięca Matematyka
Treści z zakresu matematyki realizowane są według metody prof. Edtyty Gruszczyk – Kolczyńskiej zwanej „Dziecięcą matematyką” nr dopuszczenia; DKW-4013-5/01. Podczas pracy z dziećmi korzystamy z atrakcyjnych pakietów edukacyjnych pozwalających dzieciom polubić matematykę. Dzieci w trakcie zabaw i codziennych czynności gromadzą doświadczenia w zakresie:

orientacji przestrzennej,
sprawnego liczenia w pamięci,
zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki),
rozwiązywania zadań z treścią.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
Celem systemu ćwiczeń Weroniki Sherborne jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i terapia zaburzeń rozwojowych dzięki posługiwaniu się ruchem. Podstawowymi założeniami tej metody są nabywanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i sprawności ruchowej, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałania w przestrzeni z innymi i nawiązywanie w niej kontaktów.
Dzięki ćwiczeniom Weroniki Sherborn dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność. Poznając ciało, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie, zaś eksplorując przestrzeń, staje się bardziej aktywne i twórcze.

Bajki Terapeutyczne
Zwyczaj opowiadania dzieciom bajek ma swoje początki w odległej przeszłości. Bajka dla dzieci, tak jak wiele innych odkryć i doświadczeń, należy do skarbnicy naturalnych środków terapeutycznych. W naszej codziennej pracy nie zapominamy o tym, by wykorzystywać bajki w kształtowaniu postaw i zachowania najmłodszych.

„Bajka terapeutyczna” Maria Molicka – bajka terapeutyczna jest propozycją dla dziecka, którą można samodzielnie „przepracować”, to znaczy znaleźć te elementy, które będą przydatne w dialogu z samym sobą, pomogą zrozumieć własne emocje, zapoznać sie z nowymi wzorami myślenia i działania, uzyskać wsparcie dzięki identyfikacji z bohaterem.