PRZEDSZKOLE

Nasze przedszkole działa na zasadach przedszkole publicznego i pobyt dzieci

w godzinach 8”-13” jest dotowany przez gminę.

Każda kolejna godzina jest płatna – 1,00 pln.

Dzienna stawka żywieniowa, obejmuje 5 posiłków: śniadanie, przekąska z owoców, zupa, drugie danie, podwieczorek. – 12,00 pln.

Wyprawka – obejmuj materiały edukacyjne, płatna jednorazowo, na początku każdego roku szkolnego – 50,00 pln za semestr

Każda rozpoczęta godzina zegarowa po godzinie 18’30 jest płatna w wysokości 50,00 pln.

Wycieczki – ceny są ustalane każdorazowo, indywidualnie w zależności od celu oraz ilości chętnych.

Ubezpieczenie NW – 42,00 pln. za rok

ŻŁOBEK

Wpisowe płatne jednorazowo – 300,00 pln.

Czesne płatne co miesiąc – 800,00 pln. Obejmuje wszystkie materiały dydaktyczne.

Karnety godzinowe: 30 godzin – 450,00 pln., 45 godzin – 720,00 pln., 90 godzin – 900,00 pln.

Dzieci korzystające z karnetów godzinowych mają zapewniony udział we wszystkich zajęciach wynikających z czesnego, w czasie przebywania dziecka w żłobku oraz wszystkie posiłki w czasie przebywania dziecka w żłobku.

Dzienna stawka żywieniowa obejmuje 5 posiłków: śniadanie, przekąska z owoców, zupa, drugie danie, podwieczorek.  – 10,00 pln.

Każda rozpoczęta godzina zegarowa po godzinie 18’30 jest płatna w wysokości 50,00 pln.

Ubezpieczenie NW – 42,00 pln. za rok.