ZAJĘCIA PODSTAWOWE

Logopedia i Glottodydaktyka
Glottodydaktyka jest metodą opracowaną przez prof. Bronisława Rocławskiego. Jej przedmiotem jest językowa edukacja mająca na celu ułatwienie dzieciom nauki wymowy, czytania ze zrozumieniem i pisania. Bazuje na ćwiczeniu syntezy i analizy fonemowej oraz na wspomagających ćwiczeniach oddechowych (dmuchanie) i usprawniających narządy mowy (emisja su).Nauczyciele naszego przedszkola posiadają licencję oraz odbyli niezbędne szkolenie umożliwiające profesjonalne korzystanie z programu.Celem glottodydaktyki jest rozwój językowy dzieci w zakresie wymowy, czytania i pisania.

Wymowa – Dzieci uczą się świadomie wymawiać wyrazy i dzielić je na głoski. Uczą się również odróżniać głoski trwałe od nietrwałych, dźwięczne od bezdźwięcznych. Poznają postać foniczną wyrazów.

Czytanie – Nauce czytania pomagają klocki Logo. Dzieci najpierw się nimi bawią. Budują z nich różne konstrukcje. Następnie uczą się porządkować je alfabetyczne. Dzięki ćwiczeniom z klockami Logo wiedzą z ilu i z jakich liter składa się alfabet. Uczą się czytania poprzez „ślizganie się” po literkach.

Pisanie – Najpierw dzieci ćwiczą sprawność rąk. Uczą się stopniowo kształtów i kreślenia liter oraz ich łączenia. 

ZAJĘCIA DODATKOWE

MATEMATYKA MATHRIDERS

MathRiders®- matematyka dla dzieci i młodzieży

Matematyka może być atrakcyjna i fascynująca, jeśli jest uczona we właściwy sposób. Program nauczania MathRiders został zaprojektowany tak, aby rozwijać zdolności akademickie i wzmacniać pewność siebie uczniów. A to wszystko dzięki sukcesom, które osiągną z MathRiders.

Zajęcia MathRiders odbywają się w małych grupach 5-8 uczniów, co zachęca ich do odkrywania świata matematyki, porządkowania swoich procesów myślowych, rozwijania zdolności samooceny i umiejętności społecznych.

ZAJĘCIA TANECZNE
Prowadzone przez profesjonalnego trenera ze szkoły tańca specjalizującej się w pracy z dziećmi.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Nauka języka angielskiego odbywa się w naszym przedszkolu na bardzo wysokim poziomie. Kładziemy duży nacisk na znajomość podstaw językowych na każdym etapie edukacji w naszej placówce. 

ŻŁOBEK

Z wielką radością informujemy zainteresowanych Rodziców, że rozpoczęliśmy REKRUTACJĘ do nowych GRUP ŻŁOBKOWYCH

OFERTA ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W ramach czesnego oferujemy:

4 domowe posiłki przygotowane w przedszkolnej kuchni
zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne
zajęcia rytmiczno – muzyczne
atrakcje dla dzieci – przedstawienia, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.
zajęcia plastyczne połączone z realizacją programu
zabawy edukacyjne , manipulacyjne
zabawy logopedyczne, wspomagające naukę prawidłowego mówienia
zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, rysowanki, zabawy konstrukcyjne)

NASZA MISJA

Często zadajemy sobie pytanie : Jak zachęcić dzieci do czytania książek i jak rozwijać u nich wyobraźnię, oraz zainteresowania czytelnicze?

Mamy XXI wiek, który jest epoką telewizji, gier komputerowych i Internetu. Wszystkie potrzebne informacje możemy znaleźć za pomocą tych środków multimedialnych, kiedyś tego wszystkiego dostarczały nam książki, a dziś bardzo trudno znaleźć na nie czas, a co dopiero nauczyć młodsze pokolenie, że książek nie da się zastąpić . małe dzieci w wieku przedszkolnym, a nawet jeszcze wcześniej wykazują duże zainteresowanie książką, ale pomocne w tym względzie jest przedszkole oraz rodzice.

Nasze przedszkole w swoim założeniu ma wprowadzić dzieci w świat książki, codzienne lektury czytane przez nasze nauczycielki to istotny element planu dnia, książka wprowadza do poznawanego tematu poprzez swoją treść i ilustracje, książka daje ukoić nerwy i wyciszyć się, książka daje rozrywkę i humor, jest też sposobem na wypełnienie czasu, oraz nudę. Przy pomocy książek dzieci poszukują odpowiedzi na różne pytania, które pod ich wpływem się rodzą . Książki zwiększają zasób wiedzy słownictwa.

Pragniemy, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był pełen frajdy.

 

* Promujemy zdrowy styl życia i aktywność ruchową poprzez częste zabawy na świeżym powietrzu

* Stwarzamy atmosferę ciepła i zrozumienia, tak aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe

* Kładziemy nacisk na naukę języków obcych oraz rzetelne przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Nadrzędnym celem działalności przedszkola jest stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka w oparciu o Prawa Dziecka, współczesne zasady wychowania i nauczania. Głównym założeniem wychowawczo dydaktycznym jest osiągnięcie przez każde dziecko dojrzałości szkolnej we wszystkich jej aspektach uwzględniającej wszystkie obszary programowe i szczególne uzdolnienia dzieci. Taki stan uzyskujemy poprzez współpracę wychowawców, rodziców , wszystkich specjalistów i pracowników przedszkola oraz dyrektora. Bezpośrednia praca z dzieckiem opiera się na żywym z nim kontakcie będącym formą dialogu i twórczego działania dziecka. Zróżnicowane metody pracy, znajomość różnorodnych programów oraz własne postawy wychowawców pozwalają na stosowanie zasady indywidualizacji w procesie nauczania, uwzględniającej możliwości rozwojowe dzieci, ich predyspozycje, zainteresowania i szczególne cechy osobowościowe. Program przedszkola „Calineczka” nastawiony jest na wielokierunkowy rozwój dziecka poprzez zabawę. Każde dziecko, pchane wewnętrzną dziecięcą ciekawością, dąży do poznania i tworzenia świadomego obrazu siebie, do odkrywania świata oraz odnalezienia w nim swojego miejsca.
To właśnie ciekawość motywująca dzieci do nauki oraz przekonanie, że podoła ono trudnościom jest gwarantem osiągnięcia sukcesu, rozwijania umiejętności porozumiewania się, zdolności rozumowania i rozwiązywania problemów, kreatywności, samodzielności, umiejętności zarówno zabawy jak i pracy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Nadrzędnym celem działalności przedszkola jest stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka w oparciu o Prawa Dziecka, współczesne zasady wychowania i nauczania. Głównym założeniem wychowawczo dydaktycznym jest osiągnięcie przez każde dziecko dojrzałości szkolnej we wszystkich jej aspektach uwzględniającej wszystkie obszary programowe i szczególne uzdolnienia dzieci. Taki stan uzyskujemy poprzez współpracę wychowawców, rodziców , wszystkich specjalistów i pracowników przedszkola oraz dyrektora. 

KADRA

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy , które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie zgodnie z nową podstawą programową. Uwzględniając indywidualne podejście zapewniają czas i uwagę dla każdego dziecka. W naszym przedszkolu nauczyciele wykonują swoją pracę z pasją i ogromnym zaangażowaniem tworzą przyjazną atmosferę dzieciom i ich rodzicom, pełną radości oraz wzajemnego szacunku i zaufania.

CZAS WOLNY

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów. Dzieci korzystają wówczas z naszej Sali Zabaw lub spędzają czas na placu zabaw, na świeżym powietrzu.

Zapewniamy również:

Spacery – kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. W naszym przedszkolu czeka na dzieci mnóstwo atrakcji. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu przedszkolakowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

Wypoczynek – we wszystkich grupach po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Dzieciom, w najmłodszych grupach zapewniamy możliwość snu na wygodnych leżaczkach . Sjestę uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez wychowawców. Dzieci, które nie mają ochoty na spanie, nie są do tego zmuszane.

Przedszkole Niepubliczne „Calineczka”
Słupno ul. Jana Pawła II 64
05-250 Radzymin
Tel. 510-033-798 lub (22) 786 – 67 – 28
e-mail : biuro@calineczka.edu.pl
www.calineczka.edu.pl

FACEBOOK PRZEDSZKOLA
FACEBOOK ŻŁOBKA

opinie o naszym przedszkolu