Rozwój Percepcji Wzrokowej

Rozwój percepcji wzrokowej Frostig i Horne - zadania kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych. Program rozwijający percepcję wzrokową to zestawy ćwiczeń i zadań o różnym stopniu trudności. Stymuluje on poszczególne sfery percepcji wzrokowej na określonych poziomach: podstawowym, średnim i wyższym.

Zakres ćwiczeń programu "Wzory i obrazki" obejmuje trening usprawniający koordynację wzrokowo - ruchową, spostrzeganie figury i tła, stałość spostrzegania, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków prtzestrzennych.

 

 

.