Glottodydaktyka

Glottodydaktyka jest metodą opracowaną przez prof. Bronisława Rocławskiego. Jej przedmiotem jest językowa edukacja mająca na celu ułatwienie dzieciom nauki wymowy, czytania ze zrozumieniem i pisania. Bazuje na ćwiczeniu syntezy i analizy fonemowej oraz na wspomagających ćwiczeniach oddechowych (dmuchanie) i usprawniających narządy mowy (emisja su).Nauczyciele naszego przedszkola posiadają licencję oraz odbyli niezbędne szkolenie umożliwiające profesjonalne korzystanie z programu.Celem glottodydaktyki jest rozwój językowy dzieci w zakresie wymowy, czytania i pisania.

 Wymowa  -  Dzieci uczą się świadomie wymawiać wyrazy i dzielić je na głoski. Uczą się również odróżniać głoski trwałe od nietrwałych, dźwięczne od bezdźwięcznych. Poznają postać foniczną wyrazów.                                                       

  Czytanie - Nauce czytania pomagają klocki Logo. Dzieci najpierw się nimi bawią. Budują z nich różne konstrukcje. Następnie uczą się porządkować je alfabetyczne. Dzięki ćwiczeniom z klockami Logo wiedzą z ilu i z jakich liter składa się alfabet. Uczą się czytania poprzez „ślizganie się” po literkach.

 Pisanie - Najpierw dzieci ćwiczą sprawność rąk. Uczą się stopniowo kształtów i kreślenia liter oraz ich łączenia. W nauce zapisywania liter podstawowych i nie podstawowych wykorzystują słownik ortograficzno-ortofoniczny i dywanik glottodydaktyczny .