Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza - sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, obserwowanie zmian w przyrodzie.