Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone

Celem systemu ćwiczeń Weroniki Sherborne jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i terapia zaburzeń rozwojowych dzięki posługiwaniu się ruchem. Podstawowymi założeniami tej metody są nabywanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i sprawności ruchowej, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałania w przestrzeni z innymi i nawiązywanie w niej kontaktów.  
Dzięki ćwiczeniom Weroniki Sherborn dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność. Poznając ciało, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie, zaś eksplorując przestrzeń, staje się bardziej aktywne i twórcze.