CZAS WOLNY

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów. Dzieci korzystają wówczas z naszej Sali Zabaw lub spędzają czas na placu zabaw, na świeżym powietrzu. 
 

Zapewniamy również:
Spacery - kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. W naszym przedszkolu  czeka na dzieci mnóstwo atrakcji. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu przedszkolakowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.


Wypoczynek - we wszystkich grupach po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Dzieciom, w najmłodszych grupach zapewniamy możliwość snu na wygodnych leżaczkach . Sjestę uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez wychowawców. Dzieci, które nie mają ochoty na spanie, nie są do tego zmuszane.