AdaptacjaRozpoczęcie edukacji przedszkolnej przez nasze dziecko jest ważnym przeżyciem zarówno dla niego jak i jego rodziców. Dla wielu dzieci pójście do przedszkola oznacz pierwsze kontakty z grupą, co wiąże się  ze zmianą dotychczasowego  trybu życia. Dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka. Nowe warunki budzą czasami niepokój i niepewność. Dziecku potrzebne są pozytywne doświadczenia i czas, aby zaakceptować nową rzeczywistość i przystosować się do niej. Rodzice oddają maluszka pod opiekę pań w przedszkolu i pomimo tego, że panie stanowią w pełni wykwalifikowaną kadrę, mają bardzo dobre przygotowanie do pracy z dziećmi, są oni pełni obaw o losy dziecka. Martwią się o to, jak poradzi sobie ono w grupie rówieśniczej, czy będzie wystarczająco samodzielne, asertywne. Jest to zupełnie zrozumiałe. Należy pamiętać o tym, że decydując się na to, by nasze dziecko uczęszczało do przedszkola, musimy być przede wszystkim my – rodzice bądź opiekunowie  o tym w stu procentach przekonani.

Trudności adaptacyjne dzieci zdarzają się dosyć często. Pojawiają się na samym początku edukacji przedszkolnej, czasami powracają lub nasilają się po dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu, na przykład z powodu choroby.

U dzieci dwu i trzyletnich mamy do czynienia z szeregiem czynników, które utrudniają rozpoczynanie edukacji przedszkolnej lub nasilają problemy związane  z adaptacją. Są to między innymi:

§  Zdenerwowanie rodziców, związane z oddaniem dziecka do przedszkola,

§  Brak zaufania do personelu przedszkolnego, pomimo tego, iż jest to doskonale przygotowana i wykształcona kadra,

§  Trudności w nawiązywaniu kontaktu z personelem i grupą rówieśników,

§  Słabe poznanie otoczenia przedszkolnego i funkcji pomieszczeń oraz sposobów korzystania ze znajdujących się tam urządzeń  (szatnia, łazienka)

§  Słaba organizacja dnia w przedszkolu i związana  z tym orientacja czasową ,

§  Problemy z przyswojeniem wymagań dotyczących współżycia w grupie.

Jeżeli rodzice w pełni akceptują wybrane przez siebie przedszkole, wychowawców pracujących w grupie , ich metody pracy, tym samym zwiększają szanse swojemu dziecku  w procesie adaptacji. Dziecko szybciej przyzwyczai się do placówki i zniesie niedogodności. Rodzice powinni przygotować siebie samego i swoje dziecko do nowej roli społecznej – przedszkolaka.